Egzamin Dan Olsztyn

 

EGZAMIN DAN

W dniu 04.04.2012 r w Olsztynie odbył się Ogólnopolski egzamin na stopnie mistrzowskie dan i poom. Egzamin przeprowadziła Komisja egzaminacyjna Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego w składzie:

 

1. SOO Kwang Lee 9 Dan - Przewodniczący Komisji

2. Mariusz Burdalski 6 Dan - Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej.

3. Piotr Wesołek 5 dan - członek Komisji - Przedstawiciel Zarządu PZTO

Do egzaminu przystąpiło 23 osoby a wynikiem pozytywnym test zakończyło 21 osób.

Serdecznie wszystkim gratuluje.

 

Zdjęcia: Z.Dacko, A. Chrobociński, S.Turek